Jezus Chrystus – założyciel Kościoła

Jezus Chrystus założyciel Kościoła

Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, za panowania cesarza Augusta. Młode lata spędził w Nazarecie. W trzydziestym roku życia powołał apostołów i z nimi rozpoczął publiczną działalność. Przez trzy lata tej pracy zjednał sobie wielu zwolenników; miał też i licznych wrogów. Wśród ludzi występował z nową nauką, a przez cuda stwierdził prawdziwość ewangelii oraz swego Boskiego posłannictwa. Żydzi, przejęci fałszywymi poglądami, nie uznali w Nim zapowiedzianego Mesjasza, a nawet za rzekome bluźnierstwo skazali Go na śmierć. Jezus został ukrzyżowany w Jerozolimie na Golgocie. Dnia trzeciego zmartwychwstał; przez 40 dni ukazywał się apostołom, przypominał im dawne zlecenia, zapewnił im pomoc Ducha Św., wreszcie wobec uczniów wstąpił do nieba.

Jezus Chrystus, ucząc i uświęcając ludzi oraz nimi kierując, założył stowarzyszenie religijne, czyli Kościół. Pierwszymi jego członkami byli apostołowie i uczniowie Chrystusa Pana.

Za życia Chrystusa Pana liczba Jego wyznawców była nieznaczna; powiększyła się ona dopiero w dzień Zesłania Ducha Św. Dokonał tego Duch Św., który w postaci ognistych języków zstąpił na apostołów i umocnił ich w wierze. Za Jego natchnieniem św. Piotr wystąpił do zgromadzonych na święta pielgrzymów i w dłuższym przemówieniu pouczył, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem. Pod wrażeniem jego słów 3000 żydów przyłączyło się do Kościoła. Wkrótce dołączyło się do nich, pod wpływem drugiej przemowy św. Piotra, jeszcze 5000 żydów. Nawróceni pielgrzymi, powracając do domu, roznieśli wieść o Chrystusie Panu po rozmaitych krajach. Ci zaś, co pozostali w Jerozolimie, tworzyli z apostołami jedną społeczność. Dzień przeto Zesłania Ducha Św., w którym apostołowie otrzymali pełnię darów Bożych do swego posłannictwa, stanowi początek Kościoła.

Pierwszymi wyznawcami nauki Chrystusowej byli żydzi. Ale wkrótce wprowadzono do Kościoła i pogan. Pierwszym poganinem — wyznawcą Chrystusa był Korneliusz, setnik. Wprowadził go św. Piotr, a tym aktem stwierdził, że Kościół chrześcijański jest dla wszystkich, czyli katolickim. Od tego też czasu nastąpiło nadzwyczaj szybkie szerzenie się ewangelii i Kościoła. Sprawili to apostołowie, uczniowie Chrystusa, chrześcijanie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku