Cytat z Biblii na dziś: Kaz. Salom. 11:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Kaz. Salom. 11:6 tekst:

Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno czy drugie, czy też są jednakowo dobre.

Znaczenie

Lud Boży, w miarę jak pragnie stać się sługą Prawdy, powinien ustawicznie czuwać i mieć się na baczności, i pilną zwracać uwagę na okoliczności, jakie się nastręczają, służenia Prawdzie. W takich razach powinni się spodziewać, że ich Pan będzie używał i prowadził. Gdziekolwiek widzimy przejawy pobożności i miłości ku Bogu i Jego Słowie, powinniśmy się starać, by tam pomóc. Powinniśmy się także starać, by to błogosławieństwo, które sami otrzymaliśmy i oceniamy, aby je udzielić innym, by to mogło się dla nich stać głównym celem ich życia, by poświęcili się na służbę Królowi królów.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku