Cytat z Biblii na dziś: Księga Daniela 3:17-18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Daniela 3:17-18 tekst:

Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu; Czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś.

Znaczenie

Odpowiedź, którą dali trzej młodzieńcy królowi Nabuchodonorozowi: „Bóg nasz, którego chwalimy,” jest godną uwagi. Oni nie tylko oświadczyli, iż wierzą i czczą prawdziwego Boga, ale w dodatku chwalą (służą) Mu według nadarzających się sposobności. Postanówmy sobie drodzy bracia postępować tak, jak postąpiło sobie tych trzech młodzieńców: czcić i chwalić prawdziwego Boga – nie żeby czcić i służyć kościelnictwu, lub sekciarstwu w jakiej bądź formie, lub służyć mamonie z całą jej ułudą, ani przyjaciołom, lub sobie, lecz Bogu. Bo Bóg „takowych szuka, którzy by Go chwalili … w duchu i w prawdzie”. Tak oświadczył Chrystus Pan.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku