Cytat z Biblii na dziś: Księga Ezdrasza 10:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Ezdrasza 10:11 tekst:

Odłączcie się od narodów tej ziemi.

Znaczenie

Ktoś dobrze powiedział: „Chrześcijanin na świecie podobnie jak okręt na morzu. Okręt dopóty jest bezpiecznym na morzu, dopóki morze nie dostanie się do okrętu”. Trudność, którą się dziś napotyka w Chrześcijaństwie jest ta, że bywają do niego dopuszczani „cudzoziemcy” (profani), którzy bywają uznawani jako Chrześcijanie. To nie tylko czyni krzywdę Chrześcijaństwu obniżając jego wartość (bo liczba przeciętna stanowi o jego zasadach), lecz czyni także krzywdę i samym przybyszom, którzy będąc tolerowanymi mniemają o sobie, iż są zupełnie bezpiecznymi i tak dobrymi (jeżeli nie lepszymi od innych), że nie potrzebują reformy dla tego jedynie, że posiadają zewnętrzną ogładę, pozorną dobroć, lub z przyczyny częstego bywania na nabożeństwach.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku