Cytat z Biblii na dziś: Księga Hioba 34:29 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Hioba 34:29 tekst:

Gdy On sprawi pokój, któż go wzruszy?

Znaczenie

„Kto, jak nie On, Bóg wszelkiej pociechy może dać pokój wśród zgiełku, który powstaje, jak nagła burza na morzu? Jak żeglarze na morzu w niebezpieczeństwie, tak my wołamy do Boga, a On przyprowadza nas do niebiańskiego pokoju i ciszy — pokoju Bożego. „Jakiego rodzaju jest to wołanie, co sprowadza pokój? Czy nie modlitwa, która usuwa wszelkie powody do niepokoju, czy nie jest wolą Bożą, aby dawać ludziom pokój w ten sposób, czy nie jest to najlepszy sposób? Lecz jest także wołanie, które nigdy nie zawodzi, które zawsze sprowadza pokój, którego nikt nie może zamącić. Jest nim modlitwa o miłe zapoznanie się z Wolą Bożą”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku