Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 30:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 30:21 tekst:

I uszy twoje usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiącego: Tać jest droga, chodźcie po niej, lub byście się w prawo albo w lewo udali.

Znaczenie

Gdybyśmy w pielgrzymce życia naszego znaleźli się w naszych doświadczeniach na przełomie, czyli, doszli do dróg rozstajnych i nie wiedzieli, którą z nich obrać; czy obrócić się w prawo, czyli w lewo, natenczas powinniśmy pilnie słuchać głosu Pańskiego. Inaczej mówiąc, powinniśmy natychmiast zwrócić się do Słowa Bożego, a przez rozważanie Jego przepisów, zasad i ilustracji, omawiających wiele zagadnień, starać się wypełniać wolę Bożą, prosić o kierownictwo Jego Ducha, usiłując przyprowadzić swój umysł do stanu uległości, zaufania i miłości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku