Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 52:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 52:11 tekst:

Bądźcie czystymi, którzy nosicie naczynia Pańskie.

Znaczenie

Prawo Boże czyni rozdział: między sługami Bożymi a sługami onego Złego. Zaszczyt świadczenia o Bogu lub być przedstawicielem Prawdy, należy się jedynie ludowi Bożemu. Pan Bóg wcale sobie nie życzy, aby Szatan, upadli aniołowie lub ludzie źli mieli głosić Prawdę. Ludzie poświęceni Bogu szczególnie powinni to zauważyć i czuć się oburzonymi, jeżeli kto nie daje dowodów zupełnej harmonii i jedności z Bogiem, a głosiłby Prawdę. „Niezbożnemu rzeki Bóg: Cóż ci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bierzesz przymierze w usta twoje? Ponieważ masz w nienawiści karność, a zarzuciłeś słowo moje za się?” Ps 50; 16, 17.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku