Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 53:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 53:12 tekst:

Wylał na śmierć duszę swoją i z przestępcami był policzony.

Znaczenie

Chrystus Pan miał swoje doświadczenie w Getsemani, a ktokolwiek chce kroczyć śladami swojego Mistrza, każdy musi zakosztować, choć po części wszystkich Jego doświadczeń. Zatem: nie zapominajmy, iż mamy czuwać i wyglądać sposobności służenia „braciom najmniejszym”, członkom ciała Chrystusowego. Niech każdy czuwa nad tym, by nie dodawał więcej jeszcze urągowisk, jakie dostają się każdemu z naśladowców Baranka, lecz przeciwnie udzielił słów pociechy i pomógł nieść drugim ich krzyży i różnych trudności, których się spotyka na tej drodze. W ten sposób najlepiej pokażemy naszemu Panu i naszej Głowie, jak umiemy oceniać nastręczającą się sposobność, niesienia Jego krzyża po drodze na Kalwarię.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku