Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 55:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 55:3 tekst:

Postanowię z wami Przymierze wieczne, miłosierdzia Dawidowe pewne wyleją na was.

Znaczenie

Wszyscy, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, których dusze tęsknią do Boga, jako jeleń do strumienia wód i którzy znalazłszy Go, poświęcili się Bogu, którzy otrzymali namaszczenie Duchem Świętym, który świadczy ich duchowi, że są synami Bożymi i którzy, jako namaszczeni synowie mogą zauważyć w sobie rysy prawdziwego synostwa, to jest: wierność, gorliwość; energię, odwagę, przezorność, ostrożność itp., tacy stanowią klasę, z którymi Bóg czyni Przymierze wieczne i którym należą się „miłosierdzia Dawidowe pewne”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku