Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 57:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 57:15 tekst:

Tak mówi On najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, którego imię jest Święte. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętem … ożywiam ducha pokornych i serca skruszonych.

Znaczenie

Miejmy zawsze w pamięci, że Bóg sercem skruszonym i upokorzonym nigdy nie gardzi, ani odpycha. Przeto jeżeli ktokolwiek, będąc Nowem Stworzeniem, popadł w jaki błąd i potknął się, lecz spostrzegłszy, żałuje swego postępku, pragnąc przebaczenia i społeczności z Bogiem, będąc skruszonego serca, niech tacy nie tracą nadziei, pamiętając, że Bóg przez zasługi Jezusa Chrystusa uczynił możność usprawiedliwienia każdego od wszystkich grzechów, kto przychodzi do Niego przez Jezusa Chrystusa i wiarę w przelaną Jego krew… Ci, którzy są skruszonego serca ze względu na ich grzechy, powinni wiedzieć, że nie popełnili „grzechu na śmierć”, ponieważ ich stan serca tego dowodzi, jak to apostoł Paweł oświadcza, że takim, którzy dopuszczają się grzechu na śmierć, niemożebne jest, aby się odnowili ku pokucie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku