Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 61:1-3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 61:1-3 tekst:

Duch panującego Pana jest nade mną; przeto mnie pomazał Pan, abym … cieszył wszystkich płaczących … dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku.

Znaczenie

Obowiązkiem naszym jest szukać pokornych i będących w smutku, którzy widzą swoje niedostatki i słabości, którzy szukają ucieczki i wyzwolenia. Jest to po części naszym posłannictwem, by im wskazać na Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, wskazać im zacność zmartwychwstania na miejsce popiołów śmierci, i chwałę, którą Bóg obiecał, iż zajmie miejsce smutku, zawodów, kłopotów i boleści teraźniejszego czasu. Jest naszym obowiązkiem mówić takim, że „Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele”. Pomóc im do podniesienia się i włożyć „odzienie chwały, zamiast ducha ściśnionego”, by mogli zacząć postępować w nowości żywota, i z nową pieśnią na ustach o miłosierdziach naszego Boga.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku