Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 62:2-3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 62:2-3 tekst:

I ujrzą narodowie sprawiedliwego twego, i wszyscy królowie zacnego twego: i nazowią cię imieniem nowem, które usta Pańskie mianować będą. I będziesz koroną chwały w ręce Pańskiej, i koroną królestwa w ręce Boga twego.

Znaczenie

Nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy “ludem nabytym” (dla pewnego celu) odłączonym tak od społeczności nominalnego Chrześcijaństwa, jak i od świata, z tej przyczyny, że nasze cele i nadzieje są wyższymi i jesteśmy obdarzeni jaśniejszym poglądem na głębokie rzeczy Boże, będąc powołanymi z poprzedniej ciemności do dziwnej Jego światłości. Zatem jeżeli jesteśmy odłączeni od świata i od Chrześcijan, którzy po większej części posiadają ducha tego świata, cóż więc dziwnego, że oni nie mogą pogodzić się z nami, a nawet nas ignorują lub się sprzeciwiają.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz