Cytat z Biblii na dziś: Księga Jeremiasza 20:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Jeremiasza 20:9 tekst:

Słowo Boże jest w sercu moim, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, alem nie mógł.

Znaczenie

Którzy mają przywilej pozostawania aż do tego czasu w lasce błogosławieństwa i świadomości, niech starają się, by łagodne, i pełne miłości usposobienia apostoła Jana w nas się okazało, jak również jego gorliwość i energia. Podczas gdy jest on nazwany miłym uczniem, powinniśmy pamiętać także i to, że on dla swej gorliwości tak, jak i brat jego, został nazwany Bounerges, to jest Synem gromu. Przeto starajmy się być pełnymi energii i ofiary, którymi powoduje miłość, abyśmy mogli chwalić Boga w naszym ciele i duchu, który jest Jego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku