Cytat z Biblii na dziś: Księga Jozuego 24:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Jozuego 24:15 tekst:

Obierzcie sobie dziś, komubyście służyli… aleć ja i dom mój będziemy służyli Panu

Znaczenie

Niech inni ludzie czczą, co im się podoba, lecz my, którzy skosztowaliśmy, że dobrotliwy jest Pan, którzy poznaliśmy Go przez Jego Słowo i czuwającą nad nami Jego opatrzność, i przez moc ducha, przez którego jesteśmy spłodzeni do nowości żywota, nie możemy czynić nic innego, jak tylko czcić naszego Boga; a czcząc Go, musimy ufać zupełnie, a jeżeli mamy zupełne zaufanie w Bogu, to będziemy z radością postępowali taką drogą, jaką On dla nas zgotował. Tak ufając i postępując będziemy zadowoleni ze wszystkiego, cokolwiek nam się przytrafi, ponieważ ręka Pańska nas prowadzi, Bądźmy pewni, że postępując w ten sposób za prawdziwym Pasterzem, dojdziemy ostatecznie do niebieskiej owczarni. W tym upewnieniu mamy pokój i radość i zadowolenie serca, nawet w czasie naszego pielgrzymowania, zanim dojdziemy do niebieskiego miasta.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku