Cytat z Biblii na dziś: Księga Malachiasza 3:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Malachiasza 3:17 tekst:

I będą mi, mówi Pan zastępów, dnia, w który ja uczynię, własnością: i będę im folgował, jako folguje mąż synowi swemu, który służy jemu.

Znaczenie

Gdyby Pan Bóg polecił nam wybranie Oblubienicy, to zapewne wybralibyśmy wielu takich, których by On odrzucił jako niegodnych, dla tej przyczyny, że nie jesteśmy zdolni widzieć serc ludzkich. Myśl ta powinna przeto uczynić nas pokornymi, łagodnymi i cichymi względem wszystkich, jak również pokładającymi ufność w Bogu i skłaniać do spoglądania ku Panu o Jego kierownictwo względem pracy .nam powierzonej, jako Jego sługom, którzy również, jak Samuel miał namaścić Dawida na króla wyglądał w tym względzie woli i wskazówek Pana.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku