Cytat z Biblii na dziś: Księga Ozeasza 6:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Ozeasza 6:6 tekst:

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej niż całopalenia.

Znaczenie

Kto oddaje swą wolę Bogu, znaczy, iż oddaje Mu swoje serce, że oddaje wszystko; kto zaś nie oddaje swej woli, kto w sercu swym nie jest posłusznym Bogu, nie może składać ofiary Bogu, która by Mu była przyjemną. „R posłuszeństwo lepsze jest niżeli ofiara”. Powinno posłużyć za naukę i być głęboko wyryte na sercach tych wszystkich, którzy są poświęceni w Chrystusie Jezusie. Tacy powinni mieć ducha posłuszeństwa, a ktokolwiek posiada tego ducha, to nie tylko będzie posłusznym woli Bożej, ale starać się będzie, by coraz więcej poznawać tę wolę, a poznawszy ją, wykonywać. To jest ta klasa, o której Pismo św. przepowiadało, z której pierwszym był Chrystus Pan, który wyraził tej klasy uczucie serca: „Oto pragnę czynić wolę Twoją Boże mój! Albowiem zakon Twój jest wpośród serca mego.”

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku