Cytat z Biblii na dziś: Księga Pieśń nad Pieśniami 8:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Pieśń nad Pieśniami 8:6 tekst:

Przyłóż mię, jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło rzewliwość: pochodnie jéj pochodnie ognia i płomieniów.

Znaczenie

Zazdrość, którą każdy Chrześcijanin ma możność spotkać, jest jednym z wielkich i niebezpiecznych wrogów. Gdy się taki wróg pojawi, natychmiast powinien być pokonany, ponieważ jest nieprzyjacielem Boga, człowieka, i wszystkiego, co jest dobre, do tego stopnia, że choć chwilowa jej obecność jest zdolną pokalać serce człowieka. W takich razach by można oczyścić się od tej skazy potrzeba, by duch miłości i świętobliwości zajął jej miejsce. Zazdrość, sama przez się jest nie tylko potworem okrutnym, lecz jadowite jej szpony zadają niechybne cierpienia drugim, sprowadzają na nich różne kłopoty i udręczenia, jak również staje się ogólnym nieszczęściem i zgubą tym, którzy ją do siebie dopuszczają. Zazdrość poczęta w myśli jest grzechem i niegodziwością w myśli i łatwo może się zamienić na grzech i nieprawość w uczynku. Gdy serce człowieka raz zostało zatrute zazdrością, to z wielkim trudem można się jej pozbyć zupełnie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku