Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 15:23; 25:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 15:23; 25:11 tekst:

Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, jak miłe jest zdanie stosowne! Odpowiednio wypowiedziane słowo jest jak złote jabłko w srebrnych rzeźbach.

Znaczenie

Gdy przemawiamy do ludzi, którzy mają uszy ku słuchaniu, powinniśmy pamiętać, że w życiu ludzkim bywają przełomy, ważne okoliczności, w których jedno słowo, właściwie wypowiedziane jest ważniejszym i mocniejszym, aniżeli tysiące słów w innych razach, przy innych okolicznościach. Powinniśmy także zawsze być gotowymi w Służbie Pańskiej, czy jest to dla nas dogodnym lub nie – gotowi życie swoje kłaść dla braci. Mamy jednak odróżnić, co dla nas może być niedogodnym, a dogodnym dla innych i być gotowymi służyć innym w każdym czasie, chociaż może być niedogodnym dla nas, lecz odpowiednią chwilą dla innych. Powinniśmy także zwracać uwagę, by Ewangelii nie narzucać nikomu w czasie niewłaściwym, chociaż może to być chwila sposobna dla nas.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku