Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 16:32 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 16:32 tekst:

Cierpliwy jest lepszy niż siłacz, opanowany – niż zdobywca grodu.

Znaczenie

Chociaż gniew w charakterze nienawistnym, zazdrosnym i złośliwym jest złym i powinni się go pozbywać ci, którzy starają się chodzić śladami Syna Bożego, to jednak gniew w znaczeniu oburzenia przeciw czyniącym nieprawość i przeciw grzechowi w różnych jego formach i objawach jest właściwym; gniew, chociaż i właściwy, jednak powinien być zastosowywanym bardzo umiarkowanie i popieranym miłością. Jednak zdarzają się okoliczności i bywają sprawy, w których byłoby złem, gdybyśmy nie okazali oburzenia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku