Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 16:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 16:5 tekst:

Obrzydliwością Panu jest każdy wyniosłego serca.

Znaczenie

Jedną z ciężkich prób, które są udziałem Nowego Stworzenia, jest walka przeciwko światowości, będącej pod przywództwem pychy. Pycha światowa wyzywa do walki wiarę w Boga i posłuszeństwo ku Niemu; i jedynie ci, którzy mają odwagę i ufność w Bogu, mogą pokonać tego olbrzyma. Potrzebnym jest także, aby zwycięstwo było zupełnym – pycha powinna być zupełnie pokonaną i upokorzoną, by więcej nie mogła powstać i szkodzić Jest to walka osobista, a jedyną właściwą bronią przeciw temu olbrzymowi może być kamyk ze strumienia, którym jest posłannictwo Pańskie, wskazujące nam, co jest przyjemnym przed obliczem Jego, zapewniające nas, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku