Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 18:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 18:9 tekst:

I ten, co w pracy jest opieszały, staje się bratem niszczyciela.

Znaczenie

Nie możemy bez przykrego uczucia spoglądać na marnotrawstwo ludzi, ofiarowanych Bogu; tacy często pomimo postępu w znajomości Pańskiej, niedomagają pod innymi względami. Ocenianie daru Bożego i miłość dla Dawcy wymaga ostrożności i roztropności w szafowaniu tak rzeczami doczesnymi, jak i duchownymi. Według przypowieści naszego Pana On miarkuje i waży naszą gorliwość i miłość w znacznej mierze przez nasze używanie, lub nadużywanie talentów, lub sposobności, jakie się nastręczają, i błogosławieństw tak doczesnych, jak i duchownych, które Bóg nam zsyła.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku