Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 23:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 23:26 tekst:

Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje, niech strzegą dróg moich.

Znaczenie

Gdy oddajemy Bogu nasze serce to znaczy, że oddajemy naszą wolę i staramy się poznać wolę Bożą, pochwycić Boskie względem nas myśli i zamiary, a zarazem staramy się być posłusznymi w słowie i uczynku; a w miarę, jak osiągnęliśmy stan nowego umysłu, w tej samej mierze rozpoczyna się nowość życia względem naszych nadziei, usiłowań i uczuć. Dla tej przyczyny, objawienie Planu Bożego i Jego woli jest dane wierzącym, aby przez wzrastanie w umiejętności tychże, przez zastanawianie się nad tymi rzeczami, przez zajęcie umysłu Boskim Planem i wolą, wpływ, sprawujący przemianę, mógł przeniknąć do każdego postępku w naszym życiu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku