Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 23:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 23:7 tekst:

Jak człowiek myśli w sercu swym, takim też jest.

Znaczenie

Ludzie, poświęceni Bogu, powinni starannie chronić się od wszelkiej nieczystości, patrzeć, by one nie weszły do serca, ani owładnęły naszymi myślami, wiedząc, że one mogą spowodować mniejsze lub większe splugawienie. Ktokolwiek stara się o zachowanie czystości myśli, będzie potrzebował stosunkowo mniej starania do zachowania czystości słów i uczynków. Bez względu z której strony pochodzi nieczystość, czy to ze strony świata, ciała, lub szatana, to najpierwsze ataki przychodzą na umysł, gdy zostaną odparte, liczy się jako zwycięstwo; jeżeli złe myśli nie zostaną odparte, to wyniku trudno przewidzieć, a Jakub apostoł mówi. „Pożądliwość (samolubne życzenia różnego rodzaju) począwszy, rodzi grzech (złe słowo i czyny), a grzech, będąc wykonany, rodzi śmierć”.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku