Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 25:28 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 25:28 tekst:

Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru.

Znaczenie

Jesteśmy upewnieni Słowem Pańskim, że największą walką, jaką mamy do staczania, jest walka ze sobą, ze swoim „ja”. „Kto panuje (nad) sercem swoim (wolą, zmysłem), lepszy jest, niżeli ten, co zdobył miasta”, ponieważ tak dalece nauczył się on używać energii we właściwym kierunku przy rozwijaniu prawdziwego charakteru, tj. w panowaniu nad sobą. Nie prędzej możemy być pomocnymi naszym braciom lub bliźnim w ich trudnościach, nie prędzej pomagać im w zwalczaniu pokus i słabości, aż pierwej sami do pewnego stopnia zwalczymy w nas samych grzech i samolubstwo, gdy pierwej sami wyjęliśmy belkę z naszego oka, pokonaliśmy w naszych sercach i ciele gniew, złość, walkę i nienawiść.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku