Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 3:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 3:3 tekst:

Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają; uwiąż je u szyi twojej, napisz je na tablicy serca twojego.

Znaczenie

Chociaż sprawiedliwość jest pierwszym zarysem prawa miłości, to nie jest jeszcze wszystkim, czego miłość wymaga. Ona bowiem wymaga, byśmy się wznieśli ponad ścisłą sprawiedliwość i aby miłość nasza pobudzała nas do okazywania miłosierdzia i przebaczenia. Przy okazywaniu miłosierdzia, naśladujemy miłość Bożą… Stąd, w naszym postępowaniu z drugimi, którzy podobnież, jak i my są niedoskonałymi i upadłymi, powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, aby być sprawiedliwymi względem nich, lecz w dodatku, mamy być miłosiernymi, wspaniałomyślnymi i łaskawymi, nawet dla niewdzięcznych, byśmy tak postępując mogli stać się dziećmi Ojca naszego, który jest w niebiesiech.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz