Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 4:20, 22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 4:20, 22 tekst:

Synu mój! Słów moich pilnuj, ku powieściom moim nakłoń ucha twojego. Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują.

Znaczenie

Niewielu może zauważyć wpływ myśli na ciało. Bóg tak urządził nasze jestestwo, że jeżeli myśli nasze są czyste, szlachetne i święte; to one nie tylko że podnoszą i uszlachetniają nasz układ umysłowy i moralny, ale także działają ożywiająco na cały system. Podobnie w odwrotnym kierunku, każda myśli nieczysta, niecna, nie szlachetna, bezbożna (jak i czyn), posiada bezpośredni wpływ i nie tylko upadla umysł ii obyczaje, ale porwana do rozwoju zarodków chorób, jakie już się znajdują w jestestwie upadłej ludzkiej natury.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku