Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 4:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 4:23 tekst:

Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.

Znaczenie

Przyznawać, że grzech w różnych jego objawach jest złem, albo żeśmy sobie postanowili unikać grzechu dlatego, iż jest on przez Boga potępiony, nie jest dostatecznym. Powinniśmy oprócz tego wykorzenić z serca wszelką pożądliwość i chęć do wszystkiego, cokolwiek nie otrzymuje pochwały od Boga. O, gdyby tak było, jak wielka zmiana nastąpiłaby w życiu i w sercach, a szczególnie w umysłach tych, którzy mianują imię Chrystusowe! Jeżeli ktokolwiek tego nie przestrzega, to znajduje się w ustawicznych pokusach, dlatego, że chociaż zewnętrznie unika niemoralności, to jednak skrycie żywi sympatię dla rzeczy potępionych, to jest, pragnąłby je posiadać, gdyby one nie były zabronione.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku