Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 2:20-22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 2:20-22 tekst:

Jezus Chrystus jest gruntownym, węgielnym kamieniem, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół święty w Panu. Na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym.

Znaczenie

Z biegiem czasu pamiętajmy na nasz potrójny stosunek do tej Świątyni: 1) Jako żywe kamienie jesteśmy przygotowani do tego budynku. 2) Jako członkowie Królewskiego Kapłaństwa noszący Arkę, przechodzimy ze stanu Przybytku do stanu Świątyni; niektórzy z nas już weszli do tego stanu, inni jeszcze są w drodze. 3) Będąc ludem Bożym, przyszedł na nas czas, abyśmy wiedzieli i śpiewali duchem i wyrozumieniem nową Pieśń Boskiej sprawiedliwości, miłosierdzia, miłości i prawdy. Bądźmy zatem wiernymi pod każdym względem, pełniąc, co do nas należy, a droga nasza niedługo się skończy i chwała Pańska napełni Świątynię.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku