Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 2:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 2:8 tekst:

Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest.

Znaczenie

Jako członki upadłego rodu ludzkiego, nie byliśmy zdolni wykonywać uczynków, które by Bóg mógł uznać i przyjąć. Nasze obecne stanowisko jako Nowych Stworzeń, nie jest wynikiem dobrych uczynków starej natury, która nawet nie jest zdolną czynić dobrze. Nie jest to z nas, jest to dar Boży. Jeżeli tego dostatecznie nie ocenimy, natenczas będziemy w ustawicznym niebezpieczeństwie upadku… Paweł apostoł daje nam poznać i wyraźnie zaznacza, że Nowe Stworzenie nie jest przemianą starej natury, lecz że jest to zupełnie nowe, odrębne stworzenie. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie jako kunsztowne dzieło Boże, zgotowane do dobrych uczynków, ale nie przez dobre uczynki.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku