Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 4:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 4:15 tekst:

Szczeremi będąc w miłości … rośmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa.

Znaczenie

Co to znaczy rość w łasce? Jest to zaskarbić sobie względy u Boga przez duchową z Nim zażyłość i społeczność … Nie możebnym jest jednak, aby ktoś rósł w łasce, a nie rósł w znajomości, ponieważ celem takiej łączności jest budowanie nas w doskonalszej znajomości i przyjaźni z Bogiem — przyprowadzenie nas do ściślejszej społeczności i znajomości Boskiego planu, i udzielenie przywileju, byśmy mogli się stać „pomocnikami Bożymi” w wykonaniu Jego planu. Zatem, jeżeli miłujemy Boga, jesteśmy Mu posłuszni i pragniemy rość w Jego łasce, to przedmiotem codziennych naszych rozmyślań i badań powinno być Słowo Boże, byśmy przez to mogli rość w znajomości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku