Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 4:29 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 4:29 tekst:

Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie wychodzi, ale tylko dobra, ku potrzebnymu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym.

Znaczenie

Skażone upodobania zwykle zastawiają się sumieniem, twierdząc, że zawsze powinno się mówić Prawdę, a zatem mówienie prawdy Pan Bóg nie uważa za obmowę, lub oszczerstwo, ale potępia obmowę i oszczerstwo jako uczynki ciała i diabła, gdy one są fałszywymi i przewrotnymi. Lecz takie pojęcie jest błędnym; obmowa jest zawsze obmową, bez względu czy ona jest prawdziwą, lub fałszywą i tak jest widzianą nie tylko przez prawo Boże, lecz także przez prawa ludzi cywilizowanych. Obmową lub oszczerstwem jest to wszystko, cokolwiek jest wypowiedziane w intencji szkodzenia, lub obniżenia wartości człowieka, bez względu czy to, co się mówi jest prawdziwym, lub fałszywym przedstawieniem rzeczy. Prawa ludzkie zgadzają się na tym punkcie z prawem Bożym, że tego rodzaju krzywda wyrządzona drugiemu jest złem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku