Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 6:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 6:18 tekst:

W każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką wytrwałością.

Znaczenie

We wszystkim, cokolwiek mówimy i czynimy, powinniśmy mieć ducha modlitwy, to znaczy, że nasze serce powinno się ustawicznie wznosić do Boga z pragnieniem o kierownictwo we wszystkich sprawach życia, byśmy mogli czynić cokolwiek się zdarzy i czynić w taki sposób, aby to było przyjemnym Bogu, abyśmy mogli być od Niego ochronieni w czasie pokus, gdyby one okazały się za trudne do zniesienia, a w końcu, abyśmy byli zachowani od złego i mogli otrzymać miejsce w Królestwie Chrystusowym. Bracia i Siostry, pamiętajmy coraz więcej, aby wprowadzić w czyn słowa naszego Pana: „Módlcie się i czujcie, abyście nie wpadli w pokuszenie”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku