Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:1-2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 2:1-2 tekst:

Jeżeli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeżeli jaką uciechę miłości, jeżeli jaką społeczność ducha, jeżeli są jakie wnętrzności i zlitowania w was, dopełnijcież wesela mojego, abyście jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jedno rozumiejący.

Znaczenie

Powyższe słowa Apostoła Pawła są napomnieniem do jedności, pokoju i bratniej miłości. One nasuwają nam myśl, cierpliwość, łagodność, wspomaganie i pocieszanie jeden drugiego w zgromadzeniu, aby tak postępując Duch Boży mógł mieszkać we wszystkich, i aby każdy mógł czynić jak największe postępy w kierunku właściwym. Kochani bracia i siostry, starajmy się, abyśmy okazali się godnymi otrzymać miano Barnabasza pocieszającego braci. Starajmy się mieć coraz więcej i więcej Ducha Świętego, bo przez to możemy podobać się Bogu; abyśmy przez posiadanie w obfitości Jego Ducha mogli się stać synami i córkami pociechy na Syjonie, przedstawicielami naszego Niebieskiego Ojca, narzędziami Ducha Świętego, jak również głosicielami Prawdy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku