Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:12-13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 2:12-13 tekst:

Najmilsi … sprawujcie zbawienie swoje z bojaźnią i ze drżeniem, albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.

Znaczenie

Bóg jest, który przygotował dla nas odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, i także przyciągnął nas do Siebie i obiecał potrzebną pomoc do postępowania po drodze sprawiedliwości, a nawet więcej, bo do postępowania śladami Jezusa w ofiarowaniu samych siebie. Podczas gdy staramy się sprawować nasze zbawienie z bojaźnią, ze drżeniem i wielką ostrożnością, mamy przywilej w razie potrzeby korzystać z Boskich obietnic; powinniśmy także zaufać, że nasze najlepsze usiłowania czynienia sprawiedliwości są przyjemnymi Bogu wtedy, gdy przedstawione przez zasługi sprawiedliwości Chrystusowej, przypisanej nam przez wiarę.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku