Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:15-16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 2:15-16 tekst:

Abyście byli bez nagany i szczerymi, dziećmi, Bożemi, nienaganionymi śród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota.

Znaczenie

Obowiązkiem każdego, który się mianuje być dzieckiem Bożym jest rozsiewanie, czyli rozpowszechnianie Prawdy—aby światłość jego świeciła przed ludźmi i aby to światło jasno przyświecało! Co mamy przez to rozumieć, aby światłość jasno przyświecała? To znaczy, byśmy szczególną zwracali uwagę na Słowa Żywota, abyśmy mieli dobrą znajomość Prawdy, i że powinniśmy starannie i troskliwie pozbywać się błędu, jak tylko ten błąd zauważymy, bez względu czy ten błąd jest w rzeczach wiary, w sprawach codziennego życia, lub w rozmowie, słowem, aby to czyste światło prawdy, na ile to możebne, mogło przyświecać bez najmniejszej przeszkody, za pośrednictwem naszego charakteru, który powinien być czystym i przejrzystym.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku