Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 2:3 tekst:

W pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się.

Znaczenie

Paweł apostoł upomina, aby wszyscy ćwiczyli się i wyrabiali w sobie cnotę pokory i aby w każdej sprawie pamiętali, by się nie wadzono, lub ubiegano o próżną chwałę, aby samo chwalenie się lub chęć odznaczenia zostało zupełnie wykluczone i było uważane za największe przeciwieństwo Duchowi Bożemu i niszczenie błogosławieństwa, jakie spływa na Kościół. Owszem, każdy powinien być w tym przeświadczeniu, by mógł dopatrzyć się w innych współczłonkach przymiotów, jeśli nie wyższych, to przynajmniej równych jego Nie można wymagać, by wszystkie talenty i uzdolnienia znajdowały się w każdej osobie, lub w każdym zgromadzeniu. Zatem każdy, jeżeli jest uniżonego ducha, zawsze się dopatrzy dobrych przymiotów w innych, a nawet wyższych od swoich i powinien się z tego cieszyć i uznać je, jak również odpowiednio cenić tego, który te przymioty posiada.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku