Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 2:5 tekst:

Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie.

Znaczenie

Aby posiąść zmysł Chrystusowy zaiste wielu potrzeba wysiłków. Zmysł Chrystusowy jest ten, który wiernie i w cichości poddaje się pod wolę Bożą, wyrażoną w wielkim planie wieków, zmysł, który by poświęcił całą swoją energię dla wypełnienia woli Bożej, roztropnie ocenia skutki, które Bóg ma na względzie.Jeżeli mamy ten zmysł, którego posiadał Chrystus Jezus, to i my również, jak i On będziemy pragnąć (na ile to możebne), uwolnić się od usidlania sprawami doczesnymi, i czas nasz mieć wolnym na tyle, by można służyć Bogu, a całą swoją energię, zdolności i usiłowania wykładać na Jego służbę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku