Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 2:7 tekst:

Wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika

Znaczenie

Jak nikt nie może służyć dwóm Panom, by mógł zadowolić obydwóch, tym bardziej, gdy ich żądania są sprzeczne, tak podobnież i my nie możemy służyć Bogu — sprawiedliwości — a w tymże czasie służyć, przypodobać się Szatanowi i tym, którzy są z Nim w zgodzie, który w teraźniejszym czasie panuje jako „Książę tego świata”. Wszyscy poświęceni Bogu, którzy skarbią sobie skarby w niebie, aby byli bogatymi w Bogu, muszą koniecznie zgodzić się, by być bez uważania między niepoświęconymi, bez względu, do czego się oni przyznają, to jednak służą Mamonie, samolubstwu, starają się o doczesne życie, i nie poświęcają rzeczy ziemskich, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku