Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 3:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 3:13 tekst:

Bracia, ja o sobie nie rozumie, żebym już uchwycił.

Znaczenie

Jeżeli który z Chrześcijan mniema, że doścignął zadowalającego go stanu duchowego, to od tej chwili może liczyć, iż rozpoczął się jego duchowy upadek. Szczery i prawdziwy naśladowca Chrystusa, który starannie ubiega się, by naśladować doskonały wzór, nie może być zadowolony z posiadanych przymiotów w obecnym czasie. Tylko wtedy gdy odwrócimy oczy od Chrystusa, zaczynamy podobać się sobie; lecz gdy przypatrujemy się pierwowzorowi, nasze niedoskonałości stają się bardzo widocznymi. W pysze serca wypuszczamy to z widoku, a tylko widzą to o tyle więcej inni. Jedynie tylko w podobieństwie Chrystusowym i ustawicznym w tym podobieństwie pomnażaniu się Chrześcijanin może znaleźć zadowolenie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku