Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 3:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 3:14 tekst:

To jedno czynię.

Znaczenie

Możemy tu zauważyć prostotę powziętego celu Apostoła Pawła. To „jedno czynię,” Nie próbował on wielu rzeczy, jeżeliby czynił to zapewne by mu się nie udało. On poświęcił swe życie dla jedynego celu, do którego był też powołanym, i z tego powodu porzucił wszystkie inne, jakie miał przedtem. A uczynił dlatego, że wybrany cel miał sprowadzić pewne straty w doczesnym życiu, pewne starania, pracę, trudy, prześladowania i ustawiczne urągowiska. Zaś obrawszy jedyny cel, został tym samem uwolniony od wielu pokus, które by go ciągnęły w stronę używania dobrych rzeczy doczesnego żywota, albo uganiać się za niektórymi ułudnymi i zwodniczymi błahostkami.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku