Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 3:15-17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 3:15-17 tekst:

Ile tedy nas doskonałych (dojrzałych) toż rozumiejmy; a jeśli co inaczej rozumiecie, i toć wam Bóg objawi Wszakże w tym, czegośmy doszli według jednego sznuru postępujmy.

Znaczenie

Dla tych, którzy dosięgli punktu doskonałej miłości, jest niezbędnym, by ustawicznie byli czynnymi w służbie Bożej, poświęcając życie swoje dla braci. Tacy powinni stać już nie tylko jako przedstawiciele Boga i zasad sprawiedliwości, ale także jako przedstawiciele tych, którzy są mocnymi w Panu, i w sile mocy Jego i w wierze Jego Słowa; gotowymi, chętnymi i bogatymi w skutki pochodzenia i zachęcania innych, biegnących wraz z nimi w zawody, by i oni mogli dosięgnąć celu, do którego zmierzają.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku