Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:11-12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 4:11-12 tekst:

Nauczyłem się na tym przestawać co mam. Umiem uniżać się, umiem i obfitować.

Znaczenie

Jeżeli doświadczenia w naszym życiu są urozmaicone, natenczas możemy wnioskować, że Pan Bóg uważa, iż tego potrzebujemy, byśmy zakosztowali tak powodzeń, jak i przeciwności, aby nas przez to wyćwiczyć i przygotować do stanowiska, jakie On zamierzył dać nam w przyszłości. Przeto nauczmy się tak, jak apostoł Paweł obfitować, nie dozwalając jednak, aby obfitość i powodzenie w doczesnych rzeczach miały nas odciągnąć od naszego poświęcenia się; mamy także nauczyć się i tego, jak zachowywać się w niedostatku, a znalazłszy się w nim, nie pragnąć nic takiego, co by Boska mądrość i opatrzność uważała za niewłaściwe, aby nam udzielić, słowem ze wszystkiego, mamy się czuć zadowoleni.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku