Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:19 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 4:19 tekst:

Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwalebnie w Chrystusie Jezusie.

Znaczenie

Jeżeli nie posiadasz zapału do opowiadania ewangelii tej wesołej nowiny, to módl się szczerze, wiernie, proś Boga i staraj się go zdobyć, a możesz być pewnym, że otrzymasz go wkrótce. Jeżeli zaś masz zapał i miłość dla Ewangelii, ale ci brak zdolności do jej przedstawienia, to módl się i proś Boga, a jednocześnie staraj się zużyć całkowicie te zdolności, które posiadasz. Jeżeli zaś masz zapał i zdolności, a nie masz sposobności, natychmiast przedstaw tę sprawę Bogu w modlitwie, korzystając z nastręczających się sposobności. Uważaj także na okoliczności i na to, by nie opuszczać rąk w wykonywaniu choćby i najmniejszych posług, jakie się nastręczają.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku