Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 4:4 tekst:

Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię radujcie się.

Znaczenie

Nie wielu jest Chrześcijan takich, którzy się radują, ani też nie mogą się radować za wiele, jeśli się radują w Panu. Nie należy przez to rozumieć, aby radość ta miała być hałaśliwą, lub przeciwnie posępną. Właściwe radowanie się oznacza: pokój umysłu, zadowolenie serca, szczęśliwość, pogodę, które nie wymagają, by je objawiać podniosłym głosem, jak to niektórzy mylnie utrzymują … Radować się prawdziwie mogą tylko tacy, którzy są zbliżeni do Boga i zawsze mają z Nim łączność, którzy wierzą, iż Opatrzność Boska czuwa nad nimi, i którzy wierzą, iż wszystkie rzeczy mają im służyć ku najlepszemu ich dobru, jako Nowym Stworzeniom.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku