Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 4:5 tekst:

Skromność (umiarkowanie) wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom.

Znaczenie

Wyraz grecki, z którego przetłumaczono skromność, czyli umiarkowanie, oznacza właściwie słuszność, jednak nie oznacza zbyt natarczywego domagania się przynależnych praw. Miłosierdzie i łagodność są to przymioty, których się wymaga od członków ciała Pomazańca Pańskiego. O ile to możebne wymaganą jest także wierność w wypełnianiu wszystkiego, czego od nas wymaga sprawiedliwość; w stosunku do innych powinniśmy rządzić się miłosierdziem, domagając się sprawiedliwości dlatego, abyśmy mogli stać się dziećmi Ojca naszego, który jest w niebie, bo On jest dobrotliwym i miłosiernym nawet dla niewdzięcznych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku