Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 4:6 tekst:

Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę, z dziękowaniem żądości wasze niech będą znajome Bogu.

Znaczenie

Może ktoś zapyta: Dlaczego Bóg nie zawsze daje nam rzeczy, które On uważa dla nas za potrzebne, bez proszenia o nie, lub odwoływania się do Jego obietnic? Zapewne dlatego, abyśmy doszli pierwej do właściwego usposobienia serca, żebyśmy byli zdolni przyjąć Jego łaski i mogli być przez nie ubogaceni. My nie umiemy dostatecznie ocenić Boskiej opieki, którą On nas otacza nawet wtedy, gdy jesteśmy dobrze usposobieni do modlitwy i dziękczynienia, choć prawdopodobnie nie domyślamy się ani połowy powodów do wdzięczności, jak to się z czasem dowiemy, gdy poznamy tak, jak jesteśmy sami poznani.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku