Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Filipian 4:7 tekst:

Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Znaczenie

To pismo nie odnosi się do naszego tj. ludzkiego pokoju. Jest to pokój Boży, pokój, który otrzymujemy przez wyrozumienie, że Bóg w swej dobroci i mocy gotów jest nas trzymać i prowadzić jako dzieci Swoje możną prawicą. Możemy być pewni, że ten pokój czuwa nad nami, stoi na straży ustawicznie, by nie dopuścić dostępu jakiej rzeczy nieprzyjaznej, trapiącej myśli, lub bojaźń. Pokój ten utrzymuje Chrześcijanina w takim stanie, że w jego sercu panuje pokój, stała pogoda, wskutek czego ma on społeczność, czyli łączność z Bogiem; opancerza on także jego umysł i pojęcia, ucząc go poznania Boga, upewniając go w Boskiej mocy, mądrości i miłości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku