Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 6:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Galatów 6:1 tekst:

Bracia! jeśliby też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy duchowni naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.

Znaczenie

Pamiętajmy, aby się dobrze nauczyć, jak mamy strofować jeden drugiego, aby to działo się z rozwagą, łagodnie i uprzejmie, lepiej przez danie do zrozumienia, aniżeli przez proste strofowanie lub oskarżenie, albo szczegółowe wyliczanie uraz, lub złego, raczej przez badanie obecnego stanu ich serc, aniżeli stanu poprzedniego, w którym zbłądzili. Powinniśmy mniej dbać o wymierzanie kary, jako pociąga za sobą przestępstwo, a więcej starać się, by dopomóc błądzącemu do powrócenia na właściwą drogę. Nie powinniśmy nawet próbować sądzenia lub karania jeden drugiego za popełnione błędy, lecz pamiętać, że wszystko jest w ręku Boga; pod żadnym względem nie możemy się mścić sami, lub karać za przewinienia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku