Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 6:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Galatów 6:10 tekst:

Przeto tedy póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

Znaczenie

Chrześcijanin powinien być gotów czynić dobrze wszystkim, poświęcając swój czas i energię dla dobra innych ludzi, ale szczególnie być gotowym kłaść życie swoje za braci. Obowiązany jest korzystać, że sposobności, jaka się nastręcza, by mógł wydawać ze siebie energię, czy to przez głoszenie Prawdy, lub w inny jaki sposób pomagając braciom, by mogli przywdziać na siebie zupełną zbroję Bożą, i ostać się w dzień zły.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku