Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:21-22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 10:21-22 tekst:

Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.

Znaczenie

Pamiętajmy, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, nie odmienia się; a jeżeli nasze serca są w harmonii z Bogiem, jeżeli nasza wiara jest jasną i stanowczą odnośnie pojednania Boga z ludźmi, jeżeli nasze ofiarowanie jest zupełne, tak iż nie staramy się czynić woli swojej, ale we wszystkich naszych sprawach staramy się czynić wolę Bożą, to wtedy możemy mieć zupełne zapewnienie wiary; Wiedząc, iż Bóg się nie odmienia i że znajdujemy się w zgodzie i harmonii z Boskimi postanowieniami i obietnicami, dlatego możemy być pewni, że Jego opatrzność dotąd czuwa nad nami. Można więc powiedzieć, iż to jest zupełne zapewnienie wiary — zupełne zaufanie Bogu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku